نام پروژه:
موقعیت:
تاریخ شروع: None
متراژ: 0 m2
/media/projects/Edris/%D8%B4%DB%8C%D8%AA_%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA_01-min.jpg
/media/projects/Edris/%D8%B4%DB%8C%D8%AA_%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-min.jpg
/media/projects/Edris/%D8%B4%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-min.jpg
/media/projects/Edris/%D8%B4%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B0%D8%B1-min.jpg
/media/projects/Edris/cv.jpg
/media/projects/Edris/x.jpg
/media/projects/Edris/E1-min.jpg
/media/projects/Edris/E2-min.jpg
/media/projects/Edris/E3-min.jpg
/media/projects/Edris/E4-min.jpg
/media/projects/Edris/E5-min.jpg
/media/projects/Edris/E6-min.jpg
/media/projects/Edris/E7-min.jpg
/media/projects/Edris/E8-min.jpg
/media/projects/Edris/E9-min.jpg
/media/projects/Edris/e10-min.jpg
/media/projects/Edris/11-min.jpg
/media/projects/Edris/EE1-min.jpg
/media/projects/Edris/EE2-min.jpg
/media/projects/Edris/EE3-min.jpg
/media/projects/Edris/EE5-min.jpg
/media/projects/Edris/EE6-min.jpg
/media/projects/Edris/EE7-min.jpg
/media/projects/Edris/EE12-min.jpg
طراحی نما معماری جزئیات

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی مطب

معماری

جزئیات

طراحی ساختمان

دیزاین

دکوراسیون

طراحی اتاق

طراحی اتاق خواب

هال

نشیمن

نمایشگاه ماشین

مغازه

آشپزخانه

مبلمان

رستوران

ویلا

باغ

/fa/projects/22/